free html templates

CSSP-E-TANCHAZ-2019

"A népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatása"

Célja: a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.

A nyertes pályázat adatai:  

Projekt címe: Napkori esték

Projekt kezdete: 2019.07.01.

Projekt vége: 2020.12.31.

Projekt összköltsége: 600.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A támogatási időszakra vonatkozó szakmai tervek, programok:

A napkori táncházak beindulásának fő célja az volt, hogy a településen élők mind szélesebb köre ismerkedhessen meg a néptánc, a népi kultúra és a néphagyományok szépségeivel. A kezdeti időszakban a táncházat megelőzően egy előadás, bemutató volt, amivel a népi kultúra széles palettáját próbáltuk megmutatni az érdeklődők számára. A támogatási időszakban is hasonló módon gondolkodunk, ezért a táncházak előtt a következő programokat tervezzük: babadaloló, játékos hangszerbemutató, népi játszó, nemezkészítés, korongozás, népdal tanulás. Célunk nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek bevonása is, ezáltal családi programok megvalósítása, melynek kiteljesedése a közös, önfeledt táncolás. A táncházakban nyírségi, szatmári, moldvai, szilágysági és nyárádmenti táncanyagok kerülnének palettára.


"A tánc a legmagasztosabb, a legmegindítóbb és a legszebb a művészetek között, mert nem puszta lefordítása és absztraktálása az életnek, hanem az élet maga."
Martha Graham

Szent Mihály napi táncház

A népzene, néptánc mellett a résztvevők kézműves foglalkozásokon vehettek részt, valamint hagyományos Szent Mihály napi ételeket kóstolhattattak és részt vehettek annak elkészítésében is.
(2019. szeptember)


"Ha a szíved csordultig telt, akkor már nem beszélsz - hanem énekelsz. És ha a szíved túlcsordul, akkor már nem énekelsz - hanem táncolsz."
Tony Parsons

Karácsonyi ünnep váró táncház

A népzene, néptánc megismerése mellett a résztvevők kézműves foglalkozáson vehettek részt, melynek témája az ünnephez kapcsolódott. A talpalávalót természetesen élő zene szolgálta.
(2019. december)


"A jó táncost a szíve teszi, nem a betanult lépések."
Thomas Hardy

Tél űző táncház

A résztvevő kicsik és nagyok önfeledten űzték el a telet, miközben tovább csiszolhatták néptánc tudásukat és népdalokat énekelhettek el élő zenei kísérettel.
(2020. február) 


"A tánc a mindenség lelke, minden mozog, minden forog, nincs megállás. De az örök mozgásnak rendszeres szabályai vannak, üteme van, a lélek adja."
G. Hajnóczy Rózsa

Tavasz indító táncház a kicsiknek

A népzene, néptánc kedvelő gyerekek játékos bemelegítéssel hangolódtak rá az eseményre, majd közösen énekelték, táncolták a megyére jellemző hagyományos táncokat
(2020. március)


"Hogy tudna bárki is utálni bárkit, amikor ott vagyunk együtt és ugyanarra a számra táncolunk?
A tánctéren mind összetartozunk."

Leila Sales

Egy igazi nyári táncház a szünidőre

A résztvevő szünidejüket töltő gyerekek a magányból kiszakadva, ismét együtt lehettek és együtt élvezhették a néptánc adta közösségi élményt, amit ismét, a már megszokott élő zene kísért
(2020. augusztus)


"A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki, és méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez hasonló szerepet töltsön be."
Cesare Negri

Nyár búcsúztató táncház

A táncházra meghívott, iskolás, néptánckedvelő gyerekek kihasználva az indián nyarat, a napsütésben, nyári melegben, jókedvűen búcsúztatták a mögöttük álló nyári hónapkat.
(2020. szeptember)


"Nem a lábával táncol az ember."
Kicsem című film

Szent Mihály napi táncház 2020.

Az őszi borús idő miatt, sajnos zárt helyiségben megrendezett táncház vendégei főként a legkisebbek voltak, akiket tapasztalt néptáncos diákok vezettek be az örömtánc rejtelmeibe
(2020. szeptember vége)

A program megvalósításáról szóló rövid, szöveges összefoglaló, a szakmai beszámoló része

A jelen pályázat hogyan járult hozzá a támogatott tevékenység megvalósításához (Támogatáskezelő):

A jelen pályázat forrást biztosított a támogatott tevékenység, a napkori táncházak megvalósításához, ez által a településen élők szélesebb köre tudott megismerkedni a néptánc a népi kultúra és a néphagyományok szépségével.

A kapott forrás lehetőséget biztosított az Alapítvány számára, hogy a vállalt, 7 alkalommal megrendezett táncházat magas színvonalon tudja megrendezni a résztvevők számára. A magas színvonalat az élő népzene és a magasan képzett néptáncoktatók folyamatos jelenléte biztosította, amely szolgáltatások költsége a projekt költségvetésének gerincét alkotta.

Valamint a kapott forrás terhére valósultak meg a projekt kiegészítő tevékenységei, úgy, mint korongozás, babadaloló, hangszerbemutató, népi játszó, és népdal tanulás.

A támogatás kapcsán elért legfontosabb eredmények. A megvalósított támogatás célja és eredményei a pályázatban tervezettekhez képest módosultak-e, ha igen mennyiben és miért (Támogatáskezelő): 

A támogatás kapcsán elért legfontosabb eredmény, hogy megvalósult a pályázatban tervezett cél, azaz a Napkoron és a környéken élőknek lehetőségük volt megismerkedni a néptánccal, a népi kultúrával és a néphagyományokkal. Szintén terv szerint zajlott, hogy a táncházak előtt és közben a legtöbb esetben egyéb programok is segítettek a népi kultúrához közelebb kerülni, a kicsiknek és nagyobbaknak, valamint több esetben a szülőknek is. (korongozás, babadaloló, hangszerbemutató, népi játszó, és népdal tanulás)

Örömünkre szolgált, hogy sikerült a szülőket is bevonni a táncházak programjaiba, így meg tudtuk valósítani a családi, közös program jelleget. A táncházakban nyírségi, szatmári, moldvai, szilágysági és nyárádmenti táncanyagok kerültek palettára, melyet a jelenlévők örömmel fogadtak, jól érzeték magukat, miközben megismerkedtek ezen népi táncok sajátosságaival.

Összességében elmondható, hogy a pályázatban tervezettekhez képest a programok nem módosultak, a tervek szerint zajlottak le, és a Támogatáskezelő a megvalósítási határidő módosításával elősegítette, hogy a koronavírus helyzet ellenére sikerült megtartani az összes tervezett rendezvényt.

Segíts egy megosztással!

Mobirise
Tudásért alapítvány

4400 Nyíregyháza, 
Család u. 164.
Nyilvántartási szám:
15-01-0002521
Adószám: 18976715-1-15

Kapcsolat

Telefon: -
Mobil: +36 (70) 702 4275
Email: tudasertalapitvany@gmail.com

Partnereink

Your Solution
Izotóp Intézet Kft.