site design templates

Mindent a tudásért és a tehetségért Alapítvány

Elsődleges célunk az összmagyarság tudásbázisának növelése, valamint életkortól függetlenül, a magyar tehetségek segítése, gondozása.


"A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot."
Nelson Mandela

Az alapítvány célja

Az alapítvány célja széles társadalmi kör – a magyar gyermekek és felnőttek – általános, szakmai, vagy nyelvi tudásának, műveltségének emelése, ismereteinek bővítése, ez által az összmagyarság tudásbázisának növelése, továbbá életkortól függetlenül, a magyar tehetségek segítése, gondozása bármilyen anyagi és nem anyagi eszközzel. A cél megvalósítása, tehát a tudás bővítése és a tehetségek gondozása bármilyen módon és eszközzel történhet, ami elősegíti azt. (Pl. oktatás, képzés, a képzésben való részvétel támogatása, ösztöndíj, rekreáció, személyiségfejlesztés, stb.)
Az elsődleges céllal összhangban és összefonódva, az alapítvány másodlagos célja a magyar kulturális értékek és hagyományok megőrzése, ápolása, amelyek ismerete része a magyar általános műveltségnek.


"A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, hanem a tudás illúziója."
Stephen Hawking

Az alapítvány tevékenysége

- Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés teljes körű támogatása (pl. tandíj átvállalása, tananyag – taneszköz költségeinek átvállalása, utazási költség átvállalása a képzés helyszíne és a lakóhely között, stb.).
- Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó és az alá nem tartozó képzés teljes körű támogatása (pl. tandíj átvállalása, tananyag – taneszköz költségeinek átvállalása, utazási költség átvállalása a képzés helyszíne és a lakóhely között, stb.).
- Pályaválasztási, képzési tanácsadás nyújtása.
- Oktatásszervezés.
- Tehetségkutatás (pl. tehetségkutatás céljából rendezvények, válogatók, táborok szervezése).
- Tehetséges magyar emberek (röv.: tehetségek) anyagi és nem anyagi támogatása a tehetségük kibontakozása, érvényesítése érdekében (pl. ösztöndíj, tehetségük kibontakozásához szükséges eszközök költségeinek átvállalása, rekreáció támogatása, stb.).
- Általános műveltség növelésére alkalmas képzések, rendezvények, táborok szervezése.
- Személyiségfejlesztésre alkalmas képzések, rendezvények, táborok szervezése.
- Felnőttképzés (amennyiben az alapítvány a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek eleget tesz).
- Nemzeti kulturális és hagyományőrző tevékenységek folytatása és támogatása.
- A cél megvalósítását elősegítő állampolgári kezdeményezések támogatása.
- A hasonló célú magyarországi és más országbeli vagy nemzetközi szervezetekkel való együttműködés. 


"Minél jobb képességűvé tudunk tenni egy emberi lényt, annál szabadabb lesz."
L. Ron Hubbard

Az alapítvány jellege

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány a tartós célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül támogató gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet a kuratórium döntése alapján, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.  


"Mindenütt találni tehetségeket.
A kérdés az, miként adjunk lehetőséget ennek kifejezésére és kibontakoztatására?"
Garri Kaszparov

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben támogatni szeretnéd alapítányunkat, vagy kedvezményezettként szeretnéd velünk felvenni a kapcsolatot,
itt megteheted:

Segíts egy megosztással!


A weboldalon szereplő valamennyi fotó, beleértve a háttereket és "sávokat" is, saját készítésű fényképek, így azok felhasználása szerzői jogokat sért.

Mobirise
Tudásért alapítvány

4400 Nyíregyháza, 
Család u. 164.
Nyilvántartási szám:
15-01-0002521
Adószám: 18976715-1-15

Kapcsolat

Telefon: -
Mobil: +36 (70) 702 4275
Email: tudasertalapitvany@gmail.com

Partnereink

Your Solution
Izotóp Intézet Kft.