free web templates

NTP-NEER-20

„A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása”

Célja: A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása különös tekintettel azon tehetség- és tudományterületeken, ahol hagyományosan a lányok, nők részvétele alulreprezentált.

A támogatható tevékenység:  

Legalább 40 órás, innovatív szemléletű, társadalmi szemléletformáló hatással is bíró komplex tehetséggondozó program megvalósítása elsősorban köznevelésben tanulók bevonásával, olyan területeken, tudományterületeken, amelyeken hagyományosan alulreprezentált a lányok, nők részvétele. A program irányulhat ezen területek, tudományterületek lányok körében való népszerűsítésére, és emellett szemléletformáló céllal a fiúk bevonása is indokolt lehet annak érdekében, hogy a társadalom aktív tagjaiként elfogadóbbak és nyitottabbak legyenek a lányok ilyen területeken való szerepvállalása iránt.

A program kötelezően megvalósítandó elemei:

- legalább egy női szerepmodell bemutatása interaktív, figyelemfelkeltő és érdekes módon az alulreprezentált tudományterületek mindegyikéről bemutatva egy-egy pozitív példát;

- pályaorientációs tanácsadás elsősorban lányok részére, a nekik kidolgozott tematika alapján;

- tehetséges lányok segítése egyéni fejlesztési tervvel;

- az alulreprezentált tudományterületek közül legalább két területhez kapcsolódóan a célcsoport részére szervezett helyszínlátogatás;

- pozitív példaképek proaktív népszerűsítése médián keresztül.

Nyertes pályázat adatai:

Projekt címe: A vezető nők
Projekt kezdete: 2020.07.15.
Projekt vége: 2021.06.30.
Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Fejlesztendő tehetségterületek: természettudományi
Programba bevont résztvevők száma: 20 fő

A program célja, hogy a résztvevők számára elméletben és gyakorlatban is bemutassa a nők körében alulprezentált, népszerűtlen műszaki terület, a hivatásos gépjárművezetés világát és lehetőségeit oly módon, hogy mindez szemléletformáló hatással bírjon számukra és környezetükre, valamint a társadalomra egyaránt. A társadalmi szemléletformálás a program közben és után, a közösségi  médián keresztül valósul meg.


" Annyira vagyok nő, amennyire annak tartom magam. Nem a szerveimtől függ. Nem attól, hogy anya lehetek-e, vagy sem. (...) Sőt, attól sem, hogy milyen a fizikumom. A nőiségem én magam vagyok. Akinek születtem, akivé formálódtam."
Szentesi Éva

A pályázat részletei:

A program komplexitása az alábbiakban valósul meg:
- a résztvevők képzésben részesülnek (előadást hallgatnak) a fuvarozó /  személyszállító vállalkozás létrehozásáról, működtetésről, a tehergépjárművek / autóbuszok műszaki tulajdonságairól, rájuk vonatkozó
KRESZ szabályokról, a belföldi és nemzetközi fuvarozás / autóbuszvezetés sajátosságairól, szabályrendszeréről, a szakma szépségeiről és sajátosságairól
- kamionos és autóbuszvezetői női szerepmodell bemutatása, egy-egy élő példa, meghívott előadó közreműködésével (meghívottak: egy tehergépjárművezetést hivatásként gyakorló és egyben oktató nő, valamint egy külföldön élő, távolsági autóbuszvezetést hivatásként gyakorló nő)
- a résztvevők pályaorientációs tanácsadásban részesülnek
- a résztvevő tehetséges lányok részére egyéni fejlesztési terv készül, a résztvevő aktív bevonásával
- a résztvevők két helyszínlátogatáson vehetnek részt, ahol
személyes élményt szereznek a tehergépjárművel és autóbusszal történő munkavégzésről (érintve a műszaki,  technológiai ismereteket és magát a gépjárművezetői hivatást)
- a résztvevők lehetőséget kapnak arra is, hogy a gyakorlatban is kipróbáljanak egy tehergépjárművet
valamint egy autóbuszt (a közlekedési jogszabályoknak megfelelően csak zárt pályán)
- a teles programról riportfilm készül, mely a
közösségi médián keresztül népszerűsíti a programot, a pozitív példaképeket, a résztvevőket és magát a hivatást.

Személyi feltételek:
A programban négy meghívott oktató végzi a képzési tevékenységet, valamint 2 női szerepmodell kerül bemutatásra.
Andicsku Erika (Gépjárművezető szakoktató)
Bellus Norbert (Gépésztechnikus, gépjárművezető szakoktató)
Bellus Krisztián (Közgazdász, Gazdasági informatikus, Mérlegképes könyvelő)
Lengyel Zolán (Mérnöktanár, Gépjárművezető szakokató, Iskolavezető)
Barna Csilla és Barna Hajnalka (Ikerpár, hivatásos autóbuszvezetők egy Angliai Cosach Bus társaságnál)


A tehetséggondozó programba bevonni kívánt célcsoport:
A program célcsoportja olyan köznevelési intézményben tanuló, 20 fő műszaki szakterületen tehetséges nő, akik betöltötték a  18. életévüket (a programban szereplő gyakorlati vezetés miatt), és már rendelkeznek „B” kategóriás vezetői engedéllyel. A program tagjai Nyíregyháza város köznevelési intézményeiben folytatják tanulmányaikat, döntően műszaki szakterületen.


"Néha egy nő messzebb lát, mint öt férfi távcsővel."
Jan Werich

Mobirise

Fotóalbum a programról

A programot bemutató, részletes fotóalbum a letöltés gombra kattintva megtekinthető

 

A programról készült riportfilm

A program zárást követően kerül feltöltésre

Mobirise
Tudásért alapítvány

4400 Nyíregyháza, 
Család u. 164.
Nyilvántartási szám:
15-01-0002521
Adószám: 18976715-1-15

Kapcsolat

Telefon: -
Mobil: +36 (70) 702 4275
Email: tudasertalapitvany@gmail.com

Partnereink

Bellus Solar Kft.
Izotóp Intézet Kft.