amp template

NTP-MŰV-18

„A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása”

Célja: A hazai és határon túli művészeti (zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti) tehetséggondozó programok támogatása.

A támogatható tevékenység:  

Tanéven átívelő, új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, performansz, stb.) jön létre.

Kiegészítő tevékenység:

A szülők, hozzátartozók bevonásával történő 4 órás interaktív, élményalapú csoportos foglalkozás megtartása.

Nyertes pályázat adatai:

Projekt címe: Múlt-jelen-jövő
Projekt kezdete: 2018.09.01.
Projekt vége: 2019.06.30.
Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Fejlesztendő tehetségterületek: zenei, logikai-matematikai
Programba bevont tanulók száma: 10 fő

A program célja, hogy a résztvevők elsajátítsák, hogyan lehet egy adott tájegység néphagyományait, táncait, népzenei hagyományait minél szélesebb körben megismerni és elsajátítani, és azt olyan formában és minőségben színpadra állítani, hogy az valóban a régi kor hagyományait tükrözze.
Mindemellett ahogyan a program neve is sugallja, egy részről a régmúlt hagyományait dolgozzák fel a ma gyermekei és a jövőbe mutató digitális eszközök és szoftverek segítségével komplex videó anyagot készítenek kép-, hang- és videó szerkesztők segítségével. Ezáltal képessé válnak önállóan egy tájegység hagyományait a rendelkezésre álló információk alapján összegezni, és azt mások számára megmutatni, valamint a program által használható szoftverkezelési ismeretek szereznek.
A program zárására, pedig a saját közösségi munkájuk eredményeként egy 4 órás élményalapú interaktív csoportos foglalkozást, egy kulturális programot hoznak létre, amit a szülők, hozzátartozók bevonásával élnek majd át.


"A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik."
Kodály Zoltán

A pályázat részletei:

A résztvevő köznevelésben tanuló diákok zenei, és digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, tehetségfejlesztő képzésben részesülnek. (60 óra) Megismerkednek Nagykálló népdalaival, néptánc kultúrájával, amely alapján egy koreográfiát sajátítanak el, melynek zenéjét megtanulják citerán eljátszani. A zenei hang, és a képi anyagot (tánc) rögzítik, melyből egy egységes videót készítenek, melynek érdekessége, hogy ugyanazon diákok táncolnak, akik a zenét is szolgáltatják.

Személyi feltételek:
A programban három meghívott oktató végzi a képzési tevékenységet.
Rózsa Zoltán (Ének-zene tanár – Nyíregyházi Főiskola)
Balogh Tamás (Táncművészeti főiskolán végzett Néptánc pedagógus, Közgazdász)
Bellus Krisztián (Közgadász, Gazdasági Informatikus)

Tárgyi feltételek:
A program Máriapócs Kulturális Központjában valósul meg. A Központ rendelkezik egy közel 300 m2 –es teremmel, ami helyszínt tud biztosítani a táncpróbáknak. A szoftverek megismeréséhez szükséges informatikai eszközök is biztosítottak. A tanterem légkondicionált.

A tehetséggondozó programba bevonni kívánt célcsoport:
A program célcsoportja köznevelési intézményben tanuló, 14-18 év közötti magyar vagy határon túli magyar fiatalok, akik a művészeti és digitális kompetenciákat igénylő tehetségterületen tehetségesek.
A kiválasztás során elsődleges szempont, hogy a jelentkező már előzetesen valamilyen képzésben részesült a művészeti és digitális kompetenciákat igénylő tehetségterületen és tehetségesnek bizonyult, tanulmányi eredményei, vagy versenyeken elért eredményei alapján.

A programhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
A tehetséggondozó programot követően, szülők, hozzátartozók bevonásával történő 4 órás interaktív, élményalapú csoportos foglalkozás kerül megtartásra. A foglalkozás keretében bemutatásra kerül a gyerek által elkészített videó anyag, majd bemutatásra kerül a nagykállói „utazás” során összegyűjtött és rendszerezett anyag, gondolva a viseletek bemutatására, a szakirodalomban, kiállításon fellelhető néphagyományokra, népszokásokra, népi kultúrára. Ezt követően a citera együttes előadása következik, majd a tánccsoport mutatkozik be. A program zárásaként pedig közös táncház kerül megtartásra a meghívottakkal. 


"Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít bele."
Kodály Zoltán

Segíts egy megosztással!

A program eredményeként létrejött "tárgyiasult" alkotás

A program részvevői által létrehozott egységes videó, melynek érdekessége, hogy ugyanazon diákok táncolnak, akik a zenét is szolgáltatják, illetve akik a videót létrehozták.
(Az alkotás a program zárását követően kerül közzétetelre)

Mobirise
Tudásért alapítvány

4400 Nyíregyháza, 
Család u. 164.
Nyilvántartási szám:
15-01-0002521
Adószám: 18976715-1-15

Kapcsolat

Telefon: -
Mobil: +36 (70) 702 4275
Email: tudasertalapitvany@gmail.com

Partnereink

Your Solution
Izotóp Intézet Kft.