free site maker

NTP-TÁB-19

„Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása”

Célja: Országos és/vagy Kárpát-medencei szintű tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok megszervezésének és lebonyolításának támogatása.

A támogatható tevékenység:  

Országos és/vagy Kárpát-medencei szintű nagy létszámú (turnusonként legalább 30 fő), legalább 3 napos (2 éjszaka) vagy azt meghaladó időtartamú, bentlakásos, Magyarországon megvalósuló, legalább egy tehetségterületet érintő, tematikus táborok támogatása. A programok célja a 10-35 év közötti hazai és határon túli magyar tehetséges fiatalok meglévő ismereteinek fejlesztése, elmélyítése, gondolkodási struktúráik fejlesztése, érzelmek, attitűdök, érdeklődések felkeltése speciális körülmények között.

A tematikus tábor kötelező elemei:

- Szakmai programok (kötött foglalkozás) 2 x 3 óra/nap,

- Együttes és fakultatív szabadidős programok

Nyertes pályázat adatai:

Projekt címe: Zenélj, táncolj, oszd meg!
Projekt kezdete: 2019.08.01.
Projekt vége: 2020.12.31.
Projekt összköltsége: 2.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Fejlesztendő tehetségterületek: zenei, logikai-matematikai
Programba bevont résztvevők száma: 36 fő

A tábor célja, hogy a résztvevők elsajátítsák, hogyan lehet egy adott tájegység néphagyományait, táncait, népzenei hagyományait minél szélesebb körben megismerni és elsajátítani, és azt olyan formában és minőségben színpadra állítani, hogy az valóban a régi kor hagyományait tükrözze. Mindemellett ahogyan a program neve is sugallja, a résztvevők a régmúlt hagyományait dolgozzák fel, de a jövőbe mutató digitális eszközök és szoftverek segítségével készítenek komplex modern videót, kép-, hang- és videó szerkesztők segítségével. Ezáltal képessé válnak önállóan egy tájegység hagyományait a rendelkezésre álló információk alapján összegezni, és azt mások számára megmutatni, továbbá a tábor által használható média készítési ismereteket szereznek.
A tábor tehát első sorban két tehetségterület fejlesztését, gondozását valósítja meg a zenei és a térbeli-vizuális tehetségterületet, másodsorban érinti egy harmadikat is, a természetet, mint tehetségterületet. A tábor teljes időtartama alatt, a szakmai képzések közben és a szabadidős tevékenységek során is természeti környezetben lesznek a résztvevők, a Zempléni-hegységben, ahol természeti értékeket ismerhetnek meg, valamint ehhez kapcsolódóan magyar hagyományokkal találkozhatnak.
A tábor szervezőinek célkitűzése, hogy a résztvevők legalább 15%-a határon túli magyar tehetséges fiatal legyen. A nem határon túlról érkező fiatalok pedig ismerjék meg a határon túli magyarság hagyományait, népi kultúráját, szokásait.
Végül, de nem utolsó sorban a tábor célja a részt vevők rekreációja, személyiségük fejlesztése, lelki feltöltődése, magyar néphagyományokkal, magyar szellemiséggel történő „átitatása”. 


" A táborban mindig úgy érzem, hogy más vagyok. És amikor elindulok hazafelé, sokkal élesebb a különbség az otthon és a máshol között."
Tóth Olga

A pályázat részletei:

A tábor a zenei és a térbeli-vizuális tehetségterület fejlesztését célozza meg a magyar néptánctudás és népdal ismeret, ill. a résztvevők film/média ismeretének fejlesztésével. A résztvevők megismerkednek Nagykálló népi kultúrájával, majd egy koreográfiát sajátítanak el, melynek zenéjét megtanulják citerán eljátszani. A zenei hang, és a képi anyagot (tánc) rögzítik, melyből egy egységes videót készítenek, melynek érdekessége, hogy ugyanazon diákok táncolnak, akik a zenét is szolgáltatják.

Személyi feltételek:
A programban három meghívott oktató végzi a képzési tevékenységet.
Rózsa Zoltán (Ének-zene tanár – Nyíregyházi Főiskola)
Balogh Tamás (Táncművészeti főiskolán végzett Néptánc pedagógus, Közgazdász)
Bellus Krisztián (Közgadász, Gazdasági Informatikus)

A tábor és környezete:
A helyszín a Hegyközben, Pusztafaluban található, „ami nemcsak páratlan szépségű, féltve óvott környezet, de természeti és kulturális kincsekben is bővelkedik. Az itt rejlő természeti csodák tárháza, a kultúra sokszínűsége kimeríthetetlen.”A tábor helyszíne egy turistaház, amely tökéletesen megfelel a táborozás jogszabályi és elvárható kritériumainak. Minden résztvevő számára van megfelelő minőségű, épületen belüli alvóhely, ami vizesblokkal, zuhanyzóval, WC-vel, konyhával, étkezővel, szemetessel van felszerelve. A szakmai és szabadidős foglalkozások megtartására több megfelelő terület is rendelkezésre áll, a turistaházakhoz tartozó terület 5 hektár. Lehetőség van belső, tantermi foglalkozások megtartására is, kedvezőtlen időjárási körülmények esetén. A táborba egy közeli étteremből szállítják az ételt, amit fel is szolgálnak. A tábor területén pedig mindennapos nyitvatartással működik egy vegyesbolt/büfé. A tábor területén elsősegély nyújtó hely került kialakításra.

A tehetséggondozó programba bevonni kívánt célcsoport:
A tábor célcsoportja 10-35 év közötti magyar vagy határon túli magyar fiatal tehetségek/tehetség ígéretek, akik a magyar népzenei területen és a térbeli-vizuális (média) területen tehetségesek. A kiválasztás során elsődleges szempont, hogy a jelentkező már előzetesen valamilyen képzésben részesült a zenei tehetségterületen, valamint e-mellett a térbeli-vizuális területen is tehetségesnek bizonyult, tanulmányi eredményei, vagy versenyeken elért eredményei alapján. A kiválasztás során, a létszám 15%-ának eléréséig előnyt jelent, ha a jelentkező határon túlról érkezik és persze rendelkezik a fent leírt kompetenciákkal. A nemek aránya lehetőség szerint 50-50% arányban kerül beállításra, ami az esélyegyenlőségen túlmenően a néptánc sajátosságai miatt is fontos.
(döntően páros tánc)


"Az igazi táncban az a legszebb, ha messzire röpül tőled a társad, de te egyedül, magányosan pörögve is tudod, hogy visszatér hozzád."
Müller Péter

Mobirise

Fotóalbum a táborról

A tábort bemutató, részletes fotóalbum a letöltés gombra kattintva megtekinthető

 

A program eredményeként létrejött "tárgyiasult" alkotás

A program részvevői által létrehozott egységes videó, melynek érdekessége, hogy ugyanazon diákok táncolnak, akik a zenét is szolgáltatják, illetve akik a videót létrehozták.

Füzéri túra

A program során a résztvevők álta szerkesztett első videó, a Füzéri várhoz vezető túráról

A program megvalósításáról szóló szöveges összefoglaló, a szakmai beszámoló része, a letöltés gombra kattintva olvasható

Szakmai beszámoló

Mobirise
Tudásért alapítvány

4400 Nyíregyháza, 
Család u. 164.
Nyilvántartási szám:
15-01-0002521
Adószám: 18976715-1-15

Kapcsolat

Telefon: -
Mobil: +36 (70) 702 4275
Email: tudasertalapitvany@gmail.com

Partnereink

Bellus Solar Kft.
Izotóp Intézet Kft.